понеделник, 2 септември 2013 г.

Понеже не знам къде си...


.


Оставам тук, ще те изчакам.
Нека другите да бързат.
Няма този път да плача,
и в сълзите си да те избърсвам.
Ако ти останеш ще усетиш
с колко малко давам всичко.
Остани, за да се сетиш
какво е истинско обичане.
Останем ли, ще съм до теб,
ще те пазя и ще бъда силна.
Ще се боря винаги да си добре,
за да не живееш в миналото.
Оставам тук, вече е решено.. 
Нека другите да отминават.
Сърдита, тъжна, уморена,
дори да не останеш, аз оставам.